KORTON INDUSTRIAL LIMITED
  • AddressLiaocheng,Shandong,China
  • Factory AddressLiaocheng,Shandong,China
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-15153695687
  • Phone(Nonworking Time)86-15153695687

17x40x12 bearing size chart mm

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 17x40x12 bearing, 6203 bearing timken, 6203 bearing skf, 6203rs bearing napa at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 17x40x12 bearing

6203RS Bearing 17x40x12 Sealed - VXB Ball Bearings6203RS Bearing 17x40x12 Sealed. 6203RS Bearing 17x40x12 Sealed Larger Photo. 6203RS Bearing 17x40x12 Sealed. 5 Reviews. Our Price: $5.55 

6203-2RS Bearing 17x40x12 Sealed - VXB Ball Bearings6203-2RS Sealed Ball Bearing, the inner diameter is 17mm, outer diameter is 40mm and the width is 12mm, Bearing is made of Chrome Steel, each bearing has 6203-2RS, 6203 2RS sealed radial ball bearings 17x40x12The suffix “2RS” signifies the bearing is sealed, with rubber, on both sides. The suffix “ZZ” signifies the bearing is shielded, with metal, on both sides. Generally 

@@@@@@@@
dBDUPCEANNounBrandSeals
1-1/8X1-3/16X1-1/2 - - - - - - PT INTERNATIONAL -
F-676 - - - - - - NSK -
XLS-2 AC - - - - - - - -
NUP-2315 - - 6.693 Inch | 170 Mil - 4012802443400Washer - -
N-315 C/3 - - 1.5 Inch | 38.1 Mill - - - - -
F61905-2RS - - - - 0053893178608 - TIMKEN -
KC-55 XPO - - - - 0782476483715 - DODGE -
SS699-ZZ - - - - 4026677152626 - FAG BEARING -
22314 M F80 C/4 - - - - - - FAG BEARING -
23144-KM C/4 - - - - 4547359191127 - NTN -
618/560 M C/5 - - - - 0053893374444 - - -
61904 P/6 - - - - 0726166031534 - MCGILL -
21311-K - - - - - - NSK -
22344-KM C/4 - - - - - - SKF -
NJ-310 C/3 - - 3.39 Inch | 86.1 Mil - - - - -
NJ-304E - - - - 8865590107902 - PEER BEARING CO. -
6201-ZZ C/2 - - - - - - EBC -
MI-16-N - - - - - - - -
NUP-2216E M C/30.591 Inch | 15 Mill - - - - - BEARINGS LIMITED -
6212-2RSN C/3 - - - - 4547359118360 - - -
32030 X - - - - 0883450419901 - QM INDUSTRIES -
23332 M F80 C/4 - - - - - - IKO -
5209 C/2 - - - - - Cone - -
NU-211E-K C/33 Inch | 76.2 Millim - 3.29 Inch | 83.566 M - 0883450112154 - - -
HK-3024-2RS3.543 Inch | 90 Mill1.693 Inch | 43 Mill - - - - - -
93224 - - - - - - FAG BEARING -
6304 M2.688 Inch | 68.275 - - - - BearingQM INDUSTRIES -
N-224 C/40.394 Inch | 10 Mill - 1.024 Inch | 26 Mill - - Bearing - -
5311-ZZ C/4 - - - - - - QM INDUSTRIES -
KF-47 ARO - - - - - Bearing - -
NU-322 M W/23 - - 4.18 Inch | 106.172 - - - QM INDUSTRIESTriple Lip Urethane
23072 M - - - 782475989997 - - - -
NJ-2312E - - - - 0637400568252 - RBC BEARINGS -
22232E M C/4 - - 0.503 Inch | 12.776 - - - ISOSTATIC -
N-317 - - - - - - IKO -
29452E M - - - - 0808250433421 - AMI BEARINGS -
IR-12 X 18 X 16 - - - - - BearingSKF -
22319E-KM0.9375 in - - - - - Baldor-Dodge -
NNC-4952V - - - - - - FAG BEARING -
24064 M3.188 Inch | 80.975 - - - - - - Double Lip Viton
NU-221E M - - - - - - - Triple Lip Contact
22322-KM C/3 - - - - - - TIMKEN -
NJ-315 M C/4 - - - - - - NACHI -
NUKR-40X - - - - - - FAG BEARING -
5313 C/31.181 Inch | 30 Mill - 2.441 Inch | 62 Mill - 0726166001834 - - -
NU-2208E M P/5 - - - - 0782477494925 - DODGE -
7202 MG - - - - - - RBC BEARINGS -
2316-KM - - - - 7316571411439 - SKF -
22318E-K C/4 - - - - - BearingAMI BEARINGS -
22252-KM C/4 - - - - 0644075095921 - CONSOLIDATED BEARING -
6306 N0.625 Inch | 15.875 - - - - - - -
NJ-328E M - - - - 0087796246140 - TIMKEN -
62211-2RS C/3 - - - - 0637400096458 - RBC BEARINGS -
SS628-2RS - - - - 4547359479461 - NTN -
61896 M - - - - 8865590366217 - PEER BEARING CO. -
130-R1.75 Inch | 44.45 Mi - - - - Bearing - -
22215 M C/31.188 Inch | 30.175 - 1.406 Inch | 35.7 Mi - - - - -
5208-ZZ - - - - - - SYSTEM PLAST -
KG-100 ARO - - - - - - FAG BEARING -
A 5234 WB - - - - - Bearing - -
6324 - - - - 8865590605675 - PEER BEARING CO. -
23138E M C/31.575 Inch | 40 Mill - - - - - NTN -
609 - - - - 4012802424225 - INA -
6304 M P/5 C/2 - - - - - - NTN -
XLS-4 1/2 J - - 4.528 Inch | 115 Mil - - BearingNTN -
RNA-2209-2RSX - - - - - - NTN -
6216-Z - - - - 4026677013583 - FAG BEARING -
61911 - - - - 0726166097929 - MCGILL -
6303-2RS C/3 - - - - - - - -
ZKLN-2557-2RS - - - - 0808250418442 - AMI BEARINGS -
NJ-406 - - - - - - NTN -
51168 M - - - - 4547359368611 - - -
D-400.098 Inch | 2.5 Mil - - - 0644075105132Bearing - -
KD-60 CPO - - - - - BearingNSK -
23052 M C/3 - - - - 0644075101783 - CONSOLIDATED BEARING -
NJ-414 M W/233.937 Inch | 100 Mil - 4.99 Inch | 126.746 - - - - -
NJ-2309E C/3 - - - - - - - -
6212 T P/5 C/3 - - - - - - FAG BEARING -
51100 P/6 - - - - 0726166145583 - MCGILL -
2320-KM - - - - 8865590650286 - PEER BEARING CO. -
22232 M - - - - - - - -
NJ-330E M - - - - 0087796232990Bearing - -
209 - - - - - - - -
QVVPL19V307SC3.0000 in1.0625 in5.7500 in - - - - -

Two (2) 6203-2RS Sealed Bearings 17x40x12 Ball BearingThis 6203RS bearing is a sealed ball bearing measuring 17x40x12. This single-row bearing is built to support radial loads and has a revolutions per minute 

6203RS Bearing 17x40x12 Sealed Ball Bearings: Deep6203-2RS Sealed Bearing - 17x40x12 - Lubricated - Chrome Steel (2 PCS) 4.5 out of 5 stars 74. Timken 6203-2RSC3 6203-2RS Deep Groove Ball Bearing 17x40x12mm American Brand. 5.0 out of 5 stars 29. XiKe 10 Pcs 6203-2RS Double Rubber Seal Bearings 17x40x12mm, Pre-Lubricated and…6203-2RSH SKF Deep Groove Ball Bearing 17x40x126203-2RS Sealed Deep Groove Ball Bearing - Metric 17x40x12 - SKF Premium Quality. Deep Groove Ball Bearings are the most common bearing type found in 

@@@@@@@@
NACHITimkenNSKSKFIKO
59412-2UEP210TCQMTU11J055SB22319E-KMQAAPL11A203SEN
SDAF 22520 X 3 3/86214-ZZNR C/2QACW15A215SEMNNC-4952VQAAC13A207SET
797-50000/792-500005215 NR C/2QMPF26J130SEC24064 MQAAFX13A060SM
663-90075NJ-2308V C/3QVVPA26V407SONU-221E MQVVFX19V304SET
SAF 22234RNAO-9 X 16 X 10QVFYP14V207SN22322-KM C/3QVFB15V207SB
H961649-902A9NA-2204-2RSXQVMC13V055SEBNJ-315 M C/4TAFKP11K050SN
XC394C-2SSR-14-ZZQVVPG15V207SNNUKR-40XQVVSN22V311ST
3MMV9122WICRTUM6017 P/6QMFY20J100SEN5313 C/3QVVC16V215SEC
2MMV9301HXVVSULFS63722215EQAAFL13A065SMNU-2208E M P/5QAAC13A060SB
2MMC9130WI DUMNUP-2217E C/3QVVPN17V215SEO7202 MGQVCW28V415SEN
L433749-90012NA-4828 C/5MUCT208-242316-KMTAFK17K211SM
3MMC212WI DULNKI-7/16BFPL6-18MZ2W22318E-K C/41-5/8X1-3/4X3
24781-2NATV-50XUK328+H232822252-KM C/4NH-328E M W/23
RSA2NU-408MUCST206-20TC6306 NNJ-321
UEPPL207CBNJ-408 M RL1UC214-44C4HR5NJ-328E M6414-2RS C/3
KHPW205-167034 MG UAUEFT210-31TC62211-2RS C/36210 C/4
MUCECH205NPRFRMS-25 1/2UENFL206-19MZ20CEWSS628-2RSQJ-336
UCHPL204MZ2CEWGE-70 CS-ZZUKF306+HE230661896 MR-4
UC209-276212-ZZ C/3MUCHPL204RFCEB130-R6210-ZZNR C/3
MSER205-163MMVC9117HXVVSULFS934UEF20522215 M C/3MR-93
UGSAO311-35LM67000LA-902B4KHPFT205-145208-ZZ22309E-KM C/3
UCFL205-15528-3MUCFPL203BKG-100 AROGE-180 ES-2RS
MUCPPL201-8CW3MMVC9106HX DULBLF1BA 5234 WBNJ-311E C/4
UCT31127881-90025UCAO3096324605-ZZ
UEMST206-20MZ20RFMar-59UCFPL205-14MZ2CEW23138E M C/322318E
UCFT202-10NPL44600LB-902A2UGAKH209-2660922222
UG2093MMVC9108HXVVSULFS637UEHPL205-16W6304 M P/5 C/2NUP-212E M C/3
MSER207-23580-903B5UENFL206-18WXLS-4 1/2 J6307 M
UCMFB207MZ2JP14049-B0000/JP14010B-B0000MUCHPL207-22CBRNA-2209-2RSXSALC-40 ES-2RS
UCMF202-10MZ215580-50000/15520-50000MBFPL8NZCEW6216-ZCRSBC-20
UCEP205-1495926-2UKPX07+HA230761911NNCL-4830V C/3
UEMTB207-23MZ20RFM268749-902A6UCFL204C4HR56303-2RS C/316015 P/6
UCSP206-183MMVC9311HXVVDULFS637UCPPL210-32MZ2BZKLN-2557-2RSNF-218
UFL000NA33889SW-90059UCFL206-17CNJ-40632308
MUCFT205-16TCNP250023-2UCFB201-8TCMZ251168 M2-1/8X2-1/4X1-1/2
BR3EE649240-30038/649310-30038UCMF207-21MZ2D-40LS-11
UCLP210-32H715341-3MUCTPL201WKD-60 CPO6030 M N
BP205-14LM451349-90102UCFS31923052 M C/36013 M P/6
UCECH207-22TC3MMC9114WI QUMMUCFL206NPNJ-414 M W/2316017
BNFL8CEWFeb-81UCFCS210C4HR23NJ-2309E C/3K-11 X 14 X 14
6208-2RS1/W64FLM869448-902A2UENTPL207W6212 T P/5 C/351140 M
3207 A-2RS1TN9/W6402420-2CUCP208-24C51100 P/6HK-2020-2RS
B/SEB507CE1UM462-90103UCFB207-20NPMZ2RF2320-KMAS-160200
6418/C3421451CD-3MUCFCF205-14NP22232 M5204 B C/2
7206 CD/P4AQBTB94706D-90096MUCTPL207-22RFCWNJ-330E MNATR-5
61956 MA/C316929-2UEP210-31NP2091-1/8X1-3/16X1-1/2
6206-2Z/C4VA2101T451-903A2UCST207-21QVVPL19V307SCF-676
6311 2ZNRJEM619-2UCFA206-18QMPX26J500SCXLS-2 AC
71914 CDGA/VQ253M236848-2UCP202-10FSQVCW19V308SNNUP-2315
3207 ANRHM124646-90014UCFCX06-20QVFXP14V065SMN-315 C/3
CBF100ZM17520-3UCNTPL205MZ2RFCWQVCW28V415SEOF61905-2RS
71918 ACDGA/P4ARA107DDUCPH205-16TAFK20K304SECKC-55 XPO
6305-Z/C3368-90130UEHPL205-16MZ20RFCWQVFXP19V303SMSS699-ZZ
5310MFFEE420751-90081KHR210QMPR18J304SEM22314 M F80 C/4
3211 E-2Z/C33MMV9113HXVVDUMFS637UELF205-14BQVVPL22V100SEN23144-KM C/4
6005-2Z/HT09067-50000/09194-50000MUCST207NPRFQVVPA20V304SEO618/560 M C/5
468043 CA/W33295193-2MUCTPL205-16WQVSN28V415SEM61904 P/6
S7016 CD/P4ADGALM12749-90010KHFL210-31QAMC13A060SO21311-K
FYR 2.15/16 H-183MM9112WI QUMUEFC210-32QVVTU16V215SEO22344-KM C/4
71920 ACD/P4ADBA3MMVC9118HXVVSUMFS934UETBL207-20MZ20CEWQVFL19V085STNJ-310 C/3
W 607/R799HM266449-90160UCECH205-14NPQVVF12V204SEBNJ-304E
7010 ACD/DBAVQ1263MM9330WI DULFS934MUCHPL206-18RFCBQVPL19V080SC6201-ZZ C/2
7018 ACDGC/P4AHH949549-90014UCFC211-34QVVPX22V311SNMI-16-N
7221 ACD/P4ADBA2MM9107WI SULMUCTPL202BQMPXT15J215SECNUP-2216E M C/3
304SZZSTHM813811-2UETBL206-19MZ20CEWQMFY26J130SET6212-2RSN C/3
7006 CD/HCP4ADBA24118-50000/24261-50000UEP207-22TCQVVP19V308SEC32030 X
6204-2RSH/LHT23679-90156MUFL001CEQVVPX16V215SO23332 M F80 C/4
7032 CD/P4ADGAHM265049TD-90082UCMFL207-22MZ2QMTU22J110SO5209 C